woensdag 23 december 2015

Het akkoord is dood, leve het akkoord!Zegt Kyoto u nog iets? Dat was de Japanse stad waar in 1997 het eerste klimaatverdrag is gesloten met als hoofddoel het terugdringen van broeikasgassen. Dit verdrag liep tot 2012. Na Kyoto waren er jaarlijks conferenties waaronder de roemruchte van Kopenhagen in 2009. Deze was een groot fiasco omdat lang niet iedereen zich aansloot, met name de VS en China niet. Europa ondertekende het verdrag pas in 2002 en Australië in 2007.
De jongste klimaatconferentie op 30 november in Parijs was de zoveelste ultieme poging om wereldwijd op één lijn te komen. De gevolgen van de opwarming van de aarde worden niet meer in twijfel getrokken - en het wonder geschiedde: de 195 deelnemers sloten een bindend akkoord! ‘Het akkoord is dood, leve het akkoord!’, juichten alle landen.

Mooi dat er een gedragen besluit is bereikt, maar binnenkort komt het moment van de waarheid, de ratificatie in elk land afzonderlijk! Net als na Kyoto is het afwachten hoe de landen reageren.
Goede voornemens genoeg. Alleen zullen ze na de jaarwisseling ook vorm en inhoud moeten krijgen. En zowel u als ik weten hoe het vaak met goede voornemens gaat.
Tegelijk hoeven we het niet aan de regeringen over te laten. Zelf wek ik inmiddels mijn volledige elektriciteitsbehoefte met zonnepanelen op. Misschien brengt het je op een idee. En anders misschien wel het inspirerende boek Nieuwe Business Modellen – Een verzameling duurzame columns 2015, speciaal voor deze kerstvakantie.

Fijne Feestdagen en een bijzonder duurzaam 2016!

Gerard Berendsen

PS Hieronder een bloemlezing van de euforische reacties van onze volksvertegenwoordigers op het klimaatakkoord van Parijs:
●    Mark Rutte: het historisch klimaatakkoord is goed nieuws voor Nederland, voor Europa en voor wereld.
●    Staatssecretaris Sharon Dijksma: 12 december is de dag dat we groene historie schrijven. We hebben onze kinderen en kleinkinderen een grote dienst bewezen.
●    John Kerry, Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken: Dit is een overwinning van de hele planeet en pure winst voor komende generaties.
●    President Obama: de beste kans om de enige planeet die we hebben te redden.
●    Vroegere vice-president Al Gore: Over vele jaren zullen onze kleinkinderen terugdenken aan 12 december 2015 als de dag waarop de internationale gemeenschap eindelijk besloot tot daden over te gaan.
●    IMF-chef Christine Lagarde roemde ook de mijlpaal die volgens haar in Parijs is bereikt. De regeringen in de hele wereld moeten volgens haar nu woorden in daden gaan omzetten. Ze vroeg speciaal aandacht voor het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het investeren in nieuwe energie-technologie.
●    Britse premier David Cameron: Deze generatie heeft belangrijke stappen gezet om onze kinderen en kleinkinderen te tonen dat wij de toekomst van onze planeet hebben zeker gesteld.
●    De Braziliaanse milieuminister Izabella Teixeira: het is mogelijk om met alle landen samen te komen en hand in hand te vechten tegen klimaatverandering.
●    Jan Vos, Tweede Kamerlid voor de PvdA: Het klimaatakkoord in Parijs is een grote stap in de juiste richting. Maar er moet nog onvoorstelbaar veel meer gedaan worden om CO2-uitstoot aan te pakken en een volledig duurzame toekomst veilig te stellen.
●    D66 Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven: Vandaag kunnen we vieren dat er een historisch akkoord is afgesloten, maar het echte werk begint morgen. De woorden moeten worden omgezet in daden.
●    Voorman GroenLinks Jesse Klaver: de uitkomsten gaan de wereld veranderen en het is de grootste stap vooruit op klimaatgebied in twintig jaar.
●    CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder: Het CDA onder de indruk is van dit belangrijke resultaat, een aanzienlijke stap in het bereiken van een meer duurzame samenleving.
●    Tweede Kamerlid ChristenUnie Carla Dik-Faber, zegt dat met de maatregelen voor een temperatuurstijging van maximaal 1,5 graden Celsius het einde van het fossiele tijdperk in zicht is. Het Kamerlid pleit daarnaast voor het openbreken van het Nederlandse Energieakkoord om de eigen doelstellingen te halen. ‘Ik hoop dat we daar in Nederland dezelfde urgentie over voelen als de afgelopen weken in Parijs’.

●    Gerard Berendsen, voorzitter OCF 2.0: Mooi dat er een gedragen besluit is bereikt, maar nu volgt nog het moment van waarheid, de ratificatie in elk land afzonderlijk en dat is echt nog kiek’n wat’t wo’t.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten